• Eng

Workshop Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Thành phố Quy Nhơn, 2019

19-10-2023
  • Chia sẻ bài viết

Sáng 1/4, tại TP Quy Nhơn, trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, trường ĐH Quy Nhơn và Công ty Scene Plus phối hợp tổ chức hội thảo khai mạc workshop nghiên cứu “ bảo tồn và phát huy giá trị di sản đô thị Quy Nhơn ".Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày mục tiêu, đối tượng nghiên cứu của workshop và lợi ích của mô hình hợp tác living - lab (Chính phủ - Hàn lâm - Doanh nghiệp - Xã hội), chia sẻ định hướng phát triển, thực trạng công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản tại TP Quy Nhơn và các vùng lân cận.Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh ông Hồ Quốc Dũng khẳng định, quy hoạch TP Quy Nhơn là vấn đề được tỉnh rất quan tâm, đồng thời tỉnh mong muốn phát triển Quy Nhơn trở thành thành phố hiện đại nhưng vẫn có bản sắc riêng, giữ được cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa của thành phố.

Theo kế hoạch, từ ngày 1-4/4, Ban Tổ chức sẽ ghi nhận ý kiến đóng góp của tỉnh Bình Định cũng như chia sẻ của DN về đề tài nghiên cứu. Trong thời gian này, các chuyên gia cùng học viên, sinh viên của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội và ĐH Quy Nhơn sẽ khảo sát thực địa tại ĐH Quy Nhơn, Tiểu chủng viện Làng Sông (Tuy Phước), TP Quy Nhơn. Từ đó, đưa ra đề xuất phương án kết nối phát triển các giá trị di sản. Ngày 5/4, ban tổ chức sẽ thực hiện báo cáo kết quả sơ bộ tại Trường ĐH Quy Nhơn.