• Eng

Danh sách Truyền thông

Công ty TNHH Kiến trúc Scene Plus (Scene Plus Architects) nhận được hai trong bốn Giải thưởng xuất sắc về Quy hoạch quốc tế năm 2023 của Hiệp hội Quy hoạch Hoa Kỳ: Giải thưởng Thiết kế đô thị xuất sắc và Giải thưởng Quy hoạch xuất sắc về sự tham gia của cộng đồng.
Ngày 12/12/2021, sự kiện giải thưởng quy hoạch đô thị Quốc gia được tổ chức tại Hà Nội. 
“ Cuộc hành hương đến khu du lịch cộng đồng Làng Sông ”, hạng mục Di sản Văn hóa và Thiết kế Ngành Văn hóa năm 2020-2021. Scene Plus là nhà thiết kế duy nhất trong lĩnh vực di sản văn hóa, khi tạo ra một di sản mới cho cộng đồng.
Ngày 21/7/2023 vừa qua, Scene Plus Architects đã vinh dự nhận 1 giải Bạc, 2 giải Khuyến Khích tại Lễ Trao giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia Lần thứ III (VUPA 2022) được tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội.
Công trình Trường Đại học Long và Khu đô thị (Thành phố Uông Bí – Tỉnh Quảng Ninh) được coi là một Dự án trọng điểm với mong muốn xây dựng và đồng hành cùng phát triển một trường đại học thế kỷ của Việt Nam tại di sản thế giới: Đại Học Hạ Long.
Giải nhất phương án kiến trúc Cổng chính Đại học Quy Nhơn. Đây không đơn giản là 1 cánh cổng trường bình thường mà là cánh cổng tri thức, cánh cổng kết nối và chia sẻ giữa trường đại học với đô thị Quy Nhơn, là cánh cổng của trường và đô thị Quy Nhơn mở ra thế giới.