• Eng

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

21-07-2023
  • Chia sẻ bài viết

Đặt biệt quan tâm đến các dự án bền vững, thiết kế tổng thể và tăng trưởng thông minh, SCENE PLUS cam kết phát triển kiến trúc bền vững với chất lượng cao, có lợi cho con người và môi trường. Với sự hiểu biết thấu đáo về quy trình thiết kế bài bản từ Châu Âu, nắm bắt được nhu cầu hiện đại đối với thiết kế bền vững, SCENE PLUS hướng tới các dự án có hiệu quả thương mại thiết thực đồng thời đẩy chúng lên đến giới hạn sáng tạo.

Chúng tôi CAM KẾT:

  • Giải pháp tối ưu hóa sử dụng đất
  • Giải pháp tối ưu hóa giao thông và tiếp cận
  • Giải pháp vi khí hậu tối ưu cho công trình
  • Giải pháp tích hợp tiện ích và cảnh quan tạo giá trị gia tăng lớn
  • Kiểm soát chi phí hiệu quả

Các dịch vụ tư vấn Thiết kế Kiến trúc của Scene+ bao gồm :

  1. Tư vấn, thiết kế ý tưởng Kiến trúc Công trình
  2. Thiết kế Cơ sở Kiến trúc Công trình
  3. Thiết kế kỹ thuật Kiến trúc Công trình
  4. Thiết kế Bản vẽ thi công Cảnh quan
  5. Giám sát tác giả trong giai đoạn thi công Công trình