• Eng

Các cuộc triển lãm thiết kế quốc tế Scene Plus đã tham gia

19-10-2023
  • Chia sẻ bài viết

Scene Plus đã tham gia các cuộc triển lãm thiết kế quốc tế như: Triển lãm Niavaran Cultural Center (Iran), Triển lãm Istanbul (Turkey), Triển lãm MOOD (Italy), Triển lãm Shenzhen (China), Triển lãm Hebei (China).