• Eng

Chương trình liên kết đào tạo giữa ĐH Kiến trúc Hà Nội và Scene Plus

20-10-2023
  • Chia sẻ bài viết

Ngày 17/08/2018 tại Đại học kiến trúc Hà Nội đã diễn ra buối ký kết về chương trình hỗ trợ đào tạo sinh viên giữa trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội và Công ty Kiến trúc Scene Plus. Công ty Kiến Trúc Scene Plus với môi trường làm việc chuyên nghiệp, đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước cùng các Kiến trúc sư dày dặn kinh nghiệm sẽ là đơn vị trực tiếp hỗ trợ cho chương trình đào tạo LMD ngành kiến trúc tại Đại Học Kiến Trúc Hà Nội, phối hợp tổ chức những workshop thực địa để gắn lý thuyết với thực hành, Scene Plus sẽ dành nhiều không gian trao đổi về các chủ đề thực tế và cơ hội phát triển nghề nghiệp cho các bạn sinh viên và nhà nghiên cứu trong và ngoài cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam.

Đại diện trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Giám Đốc Công ty TNHH Kiến Trúc Scene Plus Bà Đặng Thục Trang ký bản ghi nhớ chương trình liên kết đào tạo.

Nguồn: http://fr.vietnamplus.vn/cooperation-dans-la-formation-entre-luah-et-le-bureau-darchitecture-scene-plus/107117.vnp 
               http://lecourrier.vn/cooperation-dans-la-formation-entre-luah-et-le-bureau-darchitecture-scene-plus/518042.html