• Eng

Tham gia Lễ Giỗ tổ Hùng Vương toàn cầu tại Lào -ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu 2023

19-10-2023
  • Chia sẻ bài viết

Bà Đặng Thục Trang tham gia Lễ Giỗ tổ Hùng Vương toàn cầu tại Lào - ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu 2023. Chương trình được kết nối trực tuyến với nhiều điểm cầu trên thế giới, được phát sóng trên các nền tảng báo chí truyền thông của Việt Nam, kiều bào và quốc tế nhằm lan tỏa Văn hóa, phẩm hạnh Việt toàn cầu.