• Eng

Tham gia Diễn Đàn Bền Vững Việt Nam_ VSF 2023

20-10-2023
  • Chia sẻ bài viết

Ngày 22/04/2023, Bà Đặng Thục Trang - GĐ Scene Plus Architects vinh dự là thành viên Ban tổ chức Diễn đàn bền vững Việt Nam VSF 2023 và đại diện đơn vị đồng hành Quỹ Hỗ trợ bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam tại TP. Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam
“PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA DI SẢN VÀ VĂN HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG” - LEVERAGING CULTURE AND HERITAGE IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM.

Tiếp nối thành công của các sự kiện trước đây, VSF-2023, do AVSE Global và tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức, với sự bảo trợ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Diễn đàn Bền vững Việt Nam (VSF) hướng đến một không gian trao đổi để các nhà lãnh đạo toàn cầu và các chủ thể liên quan (các nhà hoạch định chính sách, học giả, doanh nghiệp, doanh nhân và tổ chức phi chính phủ) trình bày và thảo luận về các sáng kiến, thực tiễn và xu hướng mới về sự bền vững. Sứ mệnh cốt yếu là thúc đẩy sự phát triển lâu dài cho một xã hội bao trùm và công bằng, trong đó thịnh vượng gắn liền với môi trường bền vững.


Diễn đàn tập trung vào vai trò của phát triển di sản và văn hoá trong lộ trình thúc đẩy phát triển du lịch và tăng trưởng bền vững ở các địa phương nói riêng và Việt Nam nói chung. Là một sự kiện khai mạc trong khuôn khổ “Tuần Văn hoá – Du lịch Đất Tổ”, diễn ra vào dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm 2023.

01 Phiên toàn thể với sự tham dự của các diễn giả và tổ chức hàng đầu trong nước và quốc tế. 
02 phiên thảo luận chuyên đề:   
Định vị thương hiệu địa phương thông qua văn hoá, di sản và phát triển du lịch bền vững 
Thúc đẩy vai trò văn hóa và di sản trong phát triển du lịch và kinh tế bền vững của các tỉnh thành 
01 bàn tròn thảo luận về Đổi mới chính sách, quản lý rủi ro, chìa khoá cho phát triển hài hoà và bền vững  
Song song với đó là các hoạt động kết nối với các tổ chức, công ty, các triển lãm, trưng bày sản phẩm, các cuộc gặp mặt trực tiếp (B2B)

VSF-2023 có tầm ảnh hưởng cấp quốc gia và chào đón sự tham gia của hơn 200 đại biểu và khách mời : Đại diện Chính phủ, các tỉnh, thành phố Việt Nam; Lãnh đạo các tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực văn hoá, di sản, du lịch và dịch vụ; Đại diện các trường đại học, viện nghiên cứu, và các chuyên gia trong lĩnh vực văn hoá – di sản; Các cá nhân, tổ chức, các dự án cộng đồng có ý nghĩa trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản và có cống hiến cho sự phát triển du lịch bền vững của Việt Nam.

Nguồn: https://www.vietnamsustainability.org/