• Eng

TỔNG QUAN

TỔNG QUAN

Dự án: Khu đô thị HUD-Phú Mỹ, Quảng Ngãi
Vị trí: TP. Quảng Ngãi, Việt Nam
Diện tích: 122,809 ha
Chủ đầu tư: Tổng Công Ty Phát Triển Nhà và Đô Thị
Tình trạng: Đang tiến hành
Hạng mục: Thiết kế ý tưởng, thiết kế xây dựng

Khu Đô Thị Phú Mỹ

Hiện trạng dự án là một khu đô thị mới đang trong bước đầu xây dựng, nhưng kém hiệu quả, cảnh quan không hấp dẫn.
Nhóm thiết kế dựa trên nghiên cứu đã đề xuất ý tưởng các hạng mục cảnh quan quan trọng nhằm mang lại những giá trị, hoạt động, màu sắc mới cho dự án. Đưa nghiên cứu ứng dụng thiết kế đô thị vào trong tổ chức cảnh quan để phù hợp với hoạt động sử dụng của con người, tăng hiệu quả sử dụng, khai thác các không gian bỏ phí, không hoạt động.