• Eng

Chương trình kết nối mạng lưới đổi mới, sáng tạo Việt Nam 2018

20-10-2023
  • Chia sẻ bài viết

Chương trình kết nối mạng lưới đổi mới, sáng tạo Việt Nam diễn ra từ ngày 18-24/8. Đây là chương trình hợp tác khoa học - công nghệ mang tính hội tụ, kết nối có ý nghĩa thiết thực, quy mô lớn lần đầu tiên được tổ chức với sự góp mặt của 100 người Việt trẻ tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ ở nước ngoài.

Để ngày càng có thêm những tri thức Việt kiều tài năng về góp sức cho Tổ quốc, các đại biểu đề nghị Chính phủ cần có những chính sách thu hút, khuyến khích cụ thể, kết nối chuyên gia Việt Nam với trí thức người Việt tại nước ngoài. Từ năm 2016, Chính phủ rất chú trọng đến phát triển bền vững với bài toán tam giác phát triển kinh tế - xã hội – môi trường luôn được đặt ra, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, khoáng sản, gìn giữ cho tương lai. Chính phủ cũng luôn hướng về các xu hướng của thế giới, đặc biệt là phát triển khoa học công nghệ để nâng cao năng suất lao động.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ coi cách mạng công nghiệp 4.0 trong đó cốt lõi là dữ liệu lớn, nền tảng mở, robot và trí tuệ nhân tạo là cơ hội lớn mà nếu không nắm bắt được thì sẽ tụt hậu. “ Đảng, Nhà nước, Chính phủ lắng nghe những ý kiến tâm huyết của các trí thức và mọi tầng lớp nhân dân, nhất là tri thức người Việt Nam ở nước ngoài ”, Thủ tướng nhấn mạnh. Thủ tướng nêu rõ chủ trương Chính phủ là tranh thủ tối đa cách mạng công nghiệp 4.0 để nâng cao hiệu suất nền kinh tế, qua đó nâng cao đời sống người dân, đảm bảo chủ quyền, an ninh của đất nước. “Đây là cơ hội tốt để Việt Nam có thể bắt kịp, đi cùng và vượt lên ”, Thủ tướng nói và nhấn mạnh “ không có đổi mới sáng tạo thì không thể phát triển ”.

Thủ tướng đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Khoa học công nghệ tổ chức chương trình mạng lưới đổi mới sáng tạo để phát huy tài năng và kết nối tri thức người Việt tại nước ngoài cùng trí thức trong nước chung tay phát triển khoa học công nghệ Việt Nam. Thủ tướng nói và cam kết xây dựng một môi trường thuận lợi nhất để khuyến khích công nghệ và sáng tạo phát triển.