Welcome we are SCENE PLUS ARCHITECTURE

Scene Plus là văn phòng thiết kế được sáng lập với tiêu chuẩn hệ thống và kinh nghiệm châu Âu, thực hiện các dự án có tính chuyên nghiệp, đẳng cấp, cung cấp dịch vụ tư vấn chất lượng cao và chuyên sâu về quy hoạch, kiến trúc công trình, thiết kế nội thất, thiết kế cảnh quan.

Xem chi tiết

Đội ngũ
của chúng tôi

Urban Planner- Architect- Landscape Architect- Interior Designer

Xem thêm

Dịch vụ của chúng tôi

Khách hàng của chúng tôi