• Eng

Top 20 Dự án Chiến thắng Giải thưởng Thiết kế A' Design Award

02-08-2023
  • Chia sẻ bài viết

Scene Plus rất vinh dự được thành viên báo chí bình chọn lọt vào Top 20 dự án chiến thắng trong cuộc thi thiết kế quốc tế lớn nhất A' Design Award cho tất cả các lĩnh vực. Dự án đoạt giải là cuộc hành hương đến khu du lịch cộng đồng Làng Sông hạng mục Di sản Văn hóa và Thiết kế Ngành Văn hóa năm 2020-2021. Giải thưởng cho dự án này đã được công bố vào đầu tháng 5 này.

Một địa điểm hành hương tuyệt đẹp ở miền Trung, tiểu chủng viện Làng Sông là nơi đặt một trong ba cơ sở in ấn đầu tiên của Việt Nam xuất bản hàng vạn cuốn sách, báo cho cả ba nước Đông Dương. Sứ mệnh của dự án bảo vệ chủng viện như một Di sản sống động, tôn tạo khu vực bờ sông và các địa điểm khác, phát triển các hoạt động thương mại, văn hóa và du lịch nhằm tạo việc làm cho người dân và là một điểm thú vị cho du khách, tái định cư và cung cấp nhà ở mới trong điều kiện tốt nhất.

Nguồn: http://competition.adesignaward.com/design.php?ID=120191