TRƯỜNG QUỐC TẾ VAS - KHU ĐÔ THỊ SALA

Vị trí:
Khu đô thị Sala, Thủ Thiêm, TPHCM, Việt Nam

Chương trình dự án cơ bản:
Cảnh quan 2 ha
Trường học Quốc tế từ mầm non đến trung học

Chủ nhiệm dự án: Đặng Thục Trang

Cảnh quan