RESORT SÀI GÒN-MŨI NÉ

Vị trí:
Bình Thuận, Việt Nam

Tình trạng:
Đang tiến hành (cải tạo)

Quy mô dự án: 2.35 ha

Chương trình dự án cơ bản:
Khách sạn, Resort, Spa, Nhà hàng

Khách hàng:
Công ty cổ phần Sài Gòn - Mũi Né.

Cảnh quan