RESORT ANNATARA MŨI NÉ

Vị trí:
Mũi Né, Việt Nam

Tình trạng:
Đã hoàn thành

Chủ nhiệm dự án: Đặng Thục Trang

Cảnh quan