PENTHOUSES NGUYỄN KIỆM

Vị trí:
TPHCM, Việt Nam

Tình trạng:
Đang tiến hành

Nội thất