Đội ngũ

Đội ngũ của chúng tôi được thành lập cùng nhau đồng hành để cung cấp dịch vụ chất lượng  cao cho khách hàng trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và quản lý dự án. Chúng tôi làm việc cùng nhau và phát triển một cách nghĩ  mới về kiến trúc ở Việt Nam làm những dự án sáng tạo cho Con Người, vì Con Người. Phương châm của chúng tôi luôn đồng hành với khách hàng, hỗ trợ khách hàng để đạt được kết quả tốt nhất  với những lợi ích cho tất cả các bên và cho cộng đồng.

OUR TEAMS / ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI

Urban Planner- Architect- Landscape Architect- Interior Design 

                                                                                                   

INFORMATION US/ THÔNG TIN CHÚNG TÔI

Jacques-Emile Lecaron

     

                    

Phan Nguyễn Hoàng Nguyên

     

                   

Đặng Thục Trang