NỘI THẤT NHÀ HÀNG THỦY TẠ ĐẦM SEN

Vị trí:
Tân Phú, Việt Nam

Tình trạng: 
Đang tiến hành (cải tạo)

Chương trình dự án cơ bản: 
Nhà hàng, tiệc, hội nghị

Nội thất