NHÀ GA PHÍA NAM SÀI GÒN

Vị trí:
TPHCM, Việt Nam

Tình trạng:
Đang tiến hành

Chủ nhiệm dự án:
Phan Nguyễn Hoàng Nguyên

Nội thất