Khu nghỉ dưỡng SASCO - Bà Kèo

PHÂN KHU KIẾN TRÚC VÀ CẢNH QUAN

MẶT BẰNG TỔNG THỂ

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ 

MẶT CẮT TỔNG THỂ

 

  

PHỐI CẢNH KHỐI KHÁCH SẠN

MẶT CẮT KHỐI KHÁCH SẠN VÀ HỒ BƠI

  

 

  

  

PHỐI CẢNH KHU HỒ BƠI VÀ KHÁCH SẠN

MẶT BẰNG BỐ TRÍ CÁC BUNGALOW

MẶT CẮT QUA KHU BUNGALOW

  

PHỐI CẢNH CÁC BUNGALOW

Cảnh quan, Kiến trúc