KHU DU LỊCH SINH THÁI SUỐI TRANH

Master plan 1/500 

Vị trí:

xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Tình trạng: 
Điều chỉnh bản đồ quy hoạch đô thị tỷ lệ 1/500

Diện tích dự án: 
24,75

Quy hoạch