Khu du lịch Hòn Khô

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ KHU DU LỊCH HÒN KHÔ

KHU RECEPTION

 

PHỐI CẢNH KHU RECEPTION

NHÀ HÀNG 800 CHỖ 

 

PHỐI CẢNH NHÀ HÀNG 800 CHỖ

THÁP CANH, PHÒNG NGHỈ 

PHỐI CẢNH THÁP CANH, PHÒNG NGHỈ

CẦU NGẮM CẢNH

  

PHỐI CẢNH CẦU NGẮM CẢNH 

NHÀ HÀNG BÃI BIỂN

 

PHỐI CẢNH NHÀ HÀNG BÃI BIỂN

CABIN THAY ĐỒ, TẮM NƯỚC NGỌT

  

PHỐI CẢNH CANBIN THAY ĐỒ, TẮM NƯỚC NGỌT

NHÀ HÀNG TỔ YẾN 

PHỐI CẢNH NHÀ HÀNG TỔ YẾN

KHU TRIỂN LÃM THEO CHỦ ĐỀ

  

PHỐI CẢNH KHU TRIỂN LÃM THEO CHỦ ĐỀ

ĐỒNG HỒ MẶT TRỜI 

PHỐI CẢNH ĐỒNG HỒ MẶT TRỜI

Kiến trúc