Khu đô thị mới - CVTT Đồng Xoài

MẶT BẰNG TỔNG THỂ KHU ĐÔ THỊ MỚI - CVTT ĐỒNG XOÀI

PHỐI CẢNH KHU ĐÔ THỊ MỚI - CVTT ĐỒNG XOÀI

MẶT BẰNG BỐ TRÍ CÔNG VIÊN TRUNG TÂM CỦA KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐỒNG XOÀI

PHỐI CẢNH KHU CÔNG VIÊN TRUNG TÂM

  

   

PHỐI CẢNH CÁC GÓC CẢNH QUAN CỬA CÔNG VIÊN TRUNG TÂM ĐỒNG XOÀI 

VÒNG XOAY BIỂU TƯỢNG KẾT NỐI VỚI CÔNG VIÊN TRUNG TÂM ĐỒNG XOÀI

PHỐI CẢNH VÒNG XOAY BIỂU TƯỢNG CÔNG VIÊN TRUNG TÂM ĐỒNG XOÀI 

MẶT BẰNG CÔNG VIÊN NHÓM Ở

  

PHỐI CẢNH CÔNG VIÊN NHÓM Ở

MẶT BẰNG CÔNG VIÊN NHÓM Ở

  

PHỐI CẢNH CÔNG VIÊN NHÓM Ở

  

CẢNH QUAN TUYẾN PHỐ KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐỒNG XOÀI

Cảnh quan