Khu đô thị HUD - Phú Mỹ, Quảng Ngãi

MẶT BẰNG TỔNG THỂ KHU ĐÔ THỊ HUD - PHÚ MỸ, QUẢNG NGÃI

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ KHU ĐÔ THỊ HUD - PHÚ MỸ, QUẢNG NGÃI

CỔNG CHÀO KHU ĐÔ THỊ HUD - PHÚ MỸ, QUẢNG NGÃI

PHỐI CẢNH CỔNG CHÀO 

MẶT CẮT THỂ HIỆN KHOẢNG CÁCH TỪ CỔNG CHÀO ĐẾN VÒNG XOAY TRUNG TÂM

 

MẶT BẰNG VÒNG XOAY TRUNG TÂM

  

PHỐI CẢNH VÒNG XOAY 

MẶT BẰNG BỐ TRÍ CẢNH QUAN TRỤC ĐƯỜNG CHÍNH 

    

  

PHỐI CẢNH CÁC CÔNG VIÊN 

MẶT ĐỨNG TUYẾN PHỐ 

PHỐI CẢNH VỈA HÈ TUYẾN PHỐ

 CÔNG VIÊN KHU Ở

   

PHỐI CẢNH CÔNG VIÊN KHU Ở

MẶT BẰNG CÔNG VIÊN NHÓM Ở

MẶT BẰNG CÔNG VIÊN TRUNG TÂM 

   

   

   

PHỐI CẢNH CÁC GÓC CỦA CÔNG VIÊN TRUNG TÂM

MẶT BẰNG CÔNG VIÊN SÔNG

   

PHỐI CẢNH ĐIỂN HÌNH CÔNG VIÊN VEN SÔNG

CÔNG VIÊN VEN RẠCH

PHỐI CẢNH CÔNG VIÊN VEN RẠCH

Cảnh quan