KHU CĂN HỘ AN PHÚ

Vị Trí: Thảo Điền, quận 2, TP.HCM

Tình trạng: đang tiến hành

Chủ nhiệm dự án: Lecaron Architect

Kiến trúc