KHÁCH SẠN ROYAL & CHUNG CƯ DỊCH VỤ

Vị trí:
Nha Trang, Việt Nam

Tình trạng:
In progress

Kiến trúc