Khách sạn Huỳnh Thúc Kháng

 

PHỐI CẢNH PHƯƠNG ÁN 1 KHÁCH SẠN HUỲNH THÚC KHÁNG

 

PHỐI CẢNH PHƯƠNG ÁN 2 KHÁCH SẠN HUỲNH THÚC KHÁNG

  

  

PHỐI CẢNH NỘI THẤT KHÁCH SẠN HUỲNH THÚC KHÁNG

Kiến trúc, Nội thất