kHÁCH SẠN HOÀNG GIA HỘI AN

VỊ TRÍ:
HỘI AN, VIỆT NAM

TÌNH TRẠNG:
ĐANG XÂY DỰNG

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:
Lecaron Architecte

Kiến trúc