KHÁCH SẠN HẢI ÂU

Vị trí:
Đà Nẵng, Việt Nam

Tình trạng:
Đang tiến hàng

Chủ nhiệm dự án:
Phan Nguyễn Hoàng Nguyên

Kiến trúc