Dự án SKY - X

Dự án SKY - X Hạng mục: Thiết kế cảnh quan

TỔNG QUAN DỰ ÁN

MẶT BẰNG TỔNG THỂ DỰ ÁN SKY-X 

 

PHỐI CẢNH 

MẶT BẰNG CẢNH QUAN BỜ KÊNH

MẶT BẰNG CẢNH QUAN SÂN THƯỢNG LÔ K

MẶT BẰNG CẢNH QUAN SÂN THƯỢNG LÔ J

PHÕI CẢNH SÂN THƯỢNG 

Dự Án Liên Quan