ĐẦM THỊ NẠI

Master plan 1/500 and Basic design

Vị trí:
Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam

Tình trạng:
Điều chỉnh bản đồ quy hoạch đô thị tỷ lệ 1/500

Diện tích dự án:
117 ha

Quy hoạch