CỤM TRÒ CHƠI TƯƠNG TÁC ẢO 8D

ĐỊA ĐIỂM: CÔNG VIÊN ĐẦM SEN, QUẬN 11, TP.HCM

HẠNG MỤC: CỤM TRÒ CHƠI TƯƠNG TÁC ẢO

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Nội thất