Date: 23-06-2020

Khu du lịch cộng đồng Làng Sông

Khu du lịch cộng đồng Làng Sông Hạng mục: Quy hoạch cảnh quan, Thiết kế kiến trúc , Thiết kế cảnh quan
Xem thêm

Date: 23-06-2020

Mỹ Sơn Heritage Reort and Spa

Mỹ Sơn Heritage Reort and Spa Hạng mục: Thiết kế kiến trúc
Xem thêm

Date: 23-06-2020

Khu nghỉ dưỡng SASCO - Bà Kèo

Khu nghỉ dưỡng SASCO - Bà Kèo Hạng mục: Thiết kế cảnh quan - Thiết kế kiến trúc
Xem thêm

Date: 12-06-2020

Căn hộ dịch vụ và văn phòng Nguyễn Chí Thanh - Phú Quốc

Căn hộ dịch vụ và văn phòng Nguyễn Chí Thanh - Phú Quốc Hạng mục: Thiết kế kiến trúc - Thiết kế cảnh quan
Xem thêm

Date: 12-06-2020

Biệt thự nhà vườn Long An

Biệt thự nhà vườn Long An Hạng mục: Thiết kế kiến trúc
Xem thêm

Date: 12-06-2020

Khách sạn Huỳnh Thúc Kháng

Khách sạn Huỳnh Thúc Kháng Hạng mục: Thiết kế kiến trúc
Xem thêm

Date: 12-06-2020

Khu du lịch Hòn Khô

Khu du lịch Hòn Khô Hạng mục: Thiết kế kiến trúc
Xem thêm

Date: 12-06-2020

Cửa Cạn - Phú Quốc

Cửa Cạn - Phú Quốc Hạng mục: Thiết kế kiến trúc - Thiết kế cảnh quan
Xem thêm

Date: 08-06-2020

Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ MEMORIES CITY

Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ MEMORIES CITY Hạng mục: Thiết kế cảnh quan - Thiết kế kiến trúc
Xem thêm

Date: 08-06-2020

BẾN TÀU QUY NHƠN

thiết kế kiến trúc Bến tàu Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
Xem thêm