CẢNG CỬA CẠN

Vị trí:
Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam

Tình trạng:
Thiết kế concept cảnh quanLandscape Concept Design

Quy mô dự án:
20.4 ha

Chương trình dự án cơ bản:
Khách sạn, Resort, Biệt thự, thương mại

Chủ nhiệm dự án:
Lecaron Architect

Quy hoạch