Căn hộ dịch vụ và văn phòng Nguyễn Chí Thanh - Phú Quốc

DỰ ÁN CĂN HỘ DỊCH VỤ VÀ VĂN PHÒNG NGUYỄN CHÍ THANH - PHÚ QUỐC

MẶT BẰNG TỔNG THỂ DỰ ÁN 

MẶT BẰNG CÔNG NĂNG ĐIỂN HÌNH 

PHỐI CẢNH MẶT ĐỨNG CÔNG TRÌNH 

  

TẦM NHÌN TỪ HƯỚNG TIẾP CẬN CÔNG TRÌNH


PHỐI CẢNH KHỐI CĂN HỘ DỊCH VỤ VÀ KHUÔN VIÊN 

Cảnh quan, Kiến trúc